fbpx

แชมพูแก้ผมร่วง ขจัดรังแค

รังแคคือปัญหาซ้ำซากที่พบเจอได้ในทุกเพศทุกวัย รังแคอาจทำให้เกิดอาการคันบนหนังศีรษะ ทำให้หนังศีรษะแห้งสูญเสียความชุ่มชื้นบนหนังศีรษะ รังแคยังส่งผลทำให้เสียบุคลิกภาพของผู้เป็นรังแคทำให้ขาดความมั่นใจ

รังแคคืออะไร

รังแคคือเซลล์ผิวหนังชั้นนอกสุดที่ตายแล้วของหนังศีรษะที่ผลัดเปลี่ยนหลุดรอกออกมาทุกวัน ซึ่งคือกระบวนการผลัดผิวตามธรรมชาติของมนุษย์โดยผิวที่ผลัดเปลี่ยนออกมานั้นส่วนมากมีขนาดเล็กจนมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น แต่หากมีการผลัดผิวที่เร็วเกินไปจนผิวที่ผลัดเปลี่ยนหลุดออกมานั้นไปจับตัวรวมกันจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นจะถูกเรียกว่ารังแค รังแคจะมีลักษณะจับตัวรวมกันเป็นสะเก็ดสีขาว มีรูปร่างแบน ที่หลุดร่วงออกมาจากหนังศีรษะและมีบางส่วนติดคล้องอยู่กับเส้นผม

อาการของรังแค

อาการของรังแคที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปคือมีสะเก็ดสีขาวหรือสีเหลืองร่วงหล่นออกมาจากหนังศีรษะมักพบเห็นได้จากที่หล่นมาติดบริเวณหัวไหล่และด้านหลังของเสื้อผ้า หรือติดค้างอยู่ตามเส้นผม อาจมีอาการคันจนทำให้เกาศีรษะบ่อยครั้ง หนังศีรษะมันหรือแห้ง หนังศีรษะเป็นผื่นแดง หรือถึงขั้นเกิดผิวหนังอักเสบ มักจะเกิดขึ้นในฤดูหนาวและฤดูร้อน อาการของรังแคนั้นในเบื้องต้นนั้นอาจจะส่งผลกระทบแค่เสียบุคลิกแต่ในระยะยาวนั้นอาจจะทำให้เป็นสาเหตุเรื้อรังจนเกิดโรคอื่นตามมาในภายหลัง

สาเหตุของรังแค

สาเหตุของรังแคนอกจากจะเกิดจากกระบวนการผลัดผิวที่ตายแล้วบนหนังศีรษะที่รวดเร็วเกินไปมากเกินปกติจนทำให้เกิดรังแคแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดกระบวนการผลัดผิวบนหนังศีรษะจนทำให้เกิดรังแคได้เช่นกันได้แก่

การดูแลรักษา

การดูแลรักษาเส้นผมและหนังศีรษะได้ไม่ดีเท่าที่ควร การสระผมน้อยเกินไป การปล่อยให้หนังศีรษะแห้งหรือมันจนเกินไป อาจจะทำให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วเซลล์ชั้นนอกสุดของเส้นผมและน้ำมันจากต่อมไขมันใต้ผิวหนัง หรือเศษสิ่งสกปรกที่สะสมที่หนังศีรษะหรือเส้นผม มาจับตัวรวมกันจนกลายเป็นรังแคได้

การแพ้ผลิตภัณฑ์บำรุงผม

อาการแพ้ผลิตภัณฑ์บำรุงผมและหนังศีรษะต่าง ๆ สามารถเกิดได้จากสภาวะของผู้ใช้ที่แพ้สารเคมีบางตัวในผลิตภัณฑ์เองอยู่แล้วตั้งแต่เกิด หรือมีการใช้สารเคมีที่อันตรายบางตัวในผลิตภัณฑ์นั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อผิวหนังบนหนังศีรษะและเส้นผม จนเป็นสาเหตุทำให้เกิดรังแคได้

ผิวหนังอักเสบ

การปล่อยให้เกิดแผลบนหนังศีรษะบ่อยครั้งจนเกิดอาการอักเสบ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรังแคได้เพราะอาจจะไปเร่งกระบวนการผลัดเปลี่ยนผิวหนังบนศีรษะเพื่อจะผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วเพื่อให้ผิวหนังใหม่เสริมขึ้นมาแทน

เกิดผดผื่นขึ้นบนหนังศีรษะ

การเกิดผดผื่นบนหนังศีรษะสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยภายนอกเช่น ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย ถูกหนามของต้นไม้ หรือเส้นขนของใบไม้ ปัจจัยภายในเช่นมีโรคภูมิแพ้ อาการแพ้อาหาร แพ้อากาศ แพ้เกศรดองไม้ สำหรับบางคนอาการแพ้เหล่านี้อาจแสดงผลเป็นผดผื่นขึ้นตามผิวหนังและถ้าเกิดขึ้นบนหนังศีรษะก็อาจไปกระตุ้นกระบวนการผลัดผิวที่เร็วเกินไปทำให้เกิดรังแคได้

เชื้อรา,กลากเกลื้อนบนหนังศีรษะ

เกิดขึ้นได้จากสภาวะอับชื้นหรือความสกปรกของหนังศีรษะที่ทำให้เชื้อรานั้นไปเพาะตัวอยู่ตามรูขุมขนบนหนังศีรษะและยังรุกรามได้รวดเร็วจนเกิดอาการคันบนหนังศีรษะยิ่งไปกระตุ้นการเกิดรังแคมากยิ่งขึ้น

โรคสะเก็ดเงิน

โรคที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังรุนแรงของผิวหนังที่เกิดบนหนังศีรษะ โรคนี้อาจทำให้เกิดรังแคขั้นรุนแรงได้เพราะผิวหนังบนหนังศีรษะจะถูกกระตุ้นให้เกิดกระบวนการผลัดผิวอย่างมากอยู่ตลอดเวลา

เชื้อรามาลาสซีเซีย

ตามปกติเชื้อมาลาสซีเซีย (Malassezia) นั้นมีอยู่บนหนังศีรษะอยู่แล้วแต่ถ้ามีมากจนเกินไปนั้นก็จะไปเร่งการผลัดเปลี่ยนของผิวหนังบนหนังศีรษะจนเป็นสาเหตุทำให้เกิดรังแคได้ โดยปัจจัยที่จะทำให้เชื้อ มาลาสซีเซีย นี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นก็มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของฮอร์โมน ช่วงอายุที่เปลี่ยนเปลง และความเครียดสะสม

ผลข้างเคียงจากการรักษาโรค

โอกาสที่รังแคจะมีสาเหตุเกิดจากผลข้างเคียงจากการรักษาโรคทางการแพทย์นั้นมีน้อยมาก แต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะในวงการแพทย์แล้วการเกิดผลข้างเคียงทางการรักษานั้นเกิดขึ้นได้หลากหลายอาการแล้วแต่ละตัวบึกคลก็อาจมีผลข้างเคียงที่ต่างกันเช่นการฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง หรือทานยารักษาโรคที่รุนแรง บางคนอาจได้รับผลข้างเคียงของการรักษาเหล่านั้นทำให้เกิดรังแคได้ด้วย

การรักษารังแค

การรักษาด้วยตัวเอง

ในช่วงต้นของรังแคนั้นสามารถรักษาได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์ โดยสามารถรักษาได้ด้วยการสระผมอย่างสม่ำเสมอโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแชมพูยาหรือแชมพูขจัดรังแคซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลได้ประมาณ 30 วัน

การรักษาทางการแพทย์

หากรักษาเบื้องต้นด้วยตัวเองแล้วไม่ได้ผล การปรึกษาแพทย์เป็นทางเลือกถัดมาที่ควรปฏิบัติเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของรังแค อาจจะเป็นเพราะโรคผิวหนังหรือสาเหตุอื่นเพื่อที่จะได้รักษาแก้ไขสาเหตุของรังแคได้ตรงจุด เพราะบางสาเหตุนั้นไม่สามารถตรวจพบและรักษาได้เอง

การป้องกัน

1.ดูแลรักษาเส้นผมและหนังศีรษะให้สะอาดสุขภาพดีเป็นประจำ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่ช่วยป้องกันการเกิดรังแคได้อย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์

2.หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารฟอกขาวหรือแอลกอฮอล์เพราะอาจทำให้ผมและหนังศีรษะแห้ง ผลกระทบที่มีต่อเส้นผมก็อาจส่งผลกระทบไปถึงหนังศีรษะได้ด้วย

3.หลีกเลี่ยงความเครียดที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดรังแค และควรหาเวลาว่างเพื่อออกกำลังกายเพราะร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีคือเกาะป้องกันที่ดีที่สุด

รังแคนั้นไม่ได้เป็นโรคติดต่อแต่อย่างใดทำให้การพบปะทำกิจกรรมร่วมกันกับคนที่เป็นรังแคนั้นสามารถทำได้ แต่การที่คนในคนหนึ่งนั้นปล่อยให้ตัวเองเป็นรังแคก็อาจทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่มีใครอยากมาร่วมพบปะหรือทำกิจกรรมด้วย ทำให้การดูแลตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้มีรังแคจึงมีความสำคัญมากในสังคมปัจจุบัน

หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งผมร่วง ผมบางอย่าง ผลิตภัณฑ์ฮาวิล่าห์ ก็เป็นอีกตัวช่วยนึงที่ดีสำหรับคุณ สั่งซื้อกับเราได้ทันที หรือแอดไลน์ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฮาวิล่าห์ แชมพูเร่งผมยาว

บทความน่าสนใจยังมีอีกเยอะ !!

HAVILAH.in.th

โรคซึมเศร้า
บทความ

5 อาหารต้านโรคซึมเศร้า ปัดเป่าอารมณ์ด้านลบ เพิ่มพลังบวกให้ชีวิต^^

เดี๋ยวนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักโรคซึมเศร้า “โรคซึมเศร้า” กลายเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นและพบเจอ ได้ยินได้ฟังกันอยู่แ

ฝุ่น PM 2.5
บทความ

5 วิธีป้องกันฝุ่น 2.5 PM ภัยใกล้ตัว ฝุ่นละอองบุกรุกปอด ต้องดูแลตัวเอง!!

คงจะสังเกตได้ว่าบรรยากาศของประเทศไทยดูคล้ายกับถูกปกคลุมด้วยหมอกบางช่วงเช้าๆ ซึ่งความจริงแล้วสิ่งที่คิดว่าเป็นหมอกที่เห็น

5 วิตามิน
บทความ

5 วิตามิน ลดการล้า ฟื้นฟูสุขภาพชาวออฟฟิตให้แข็งแรง

ทำไมจึงเกิดอาการล้า เบลอ ไม่สดใส สมองตื้อ ไม่ไบรท์ จัดเป็นปัญหายอดฮิตสำหรับชาวออฟฟิศส่วนใหญ่ นอกจากจะทำให้หัวไม่แล่น สมอ